Υπάρχει η παράδοση για τη Γυναίκα-Πουλί, ένα πλάσμα που περιγράφεται από τους ντόπιους σαν " βλοσυρό και " εχθρικό με φανταχτερά φτερα". Μια μαρτυρία που προέρχεται από το 1922 αναφέρει ότι το πλάσμα ήταν ¨ κατάμαυρο ". Η Γυναίκα-Πουλί φαίνεται ότι συνεχίζει να εμφανίζεται ακόμα και σήμερα.