Σαν παράδειγμα ατόμων που έκαναν αυτό το είδος διαλογισμού, μπορούμε να αναφέρουμε τους Ομφαλοσκόπους μοναχούς του Αγίου Όρους που με τη συγκέντρωσή τους στο ενεργειακό κέντρο του ομφαλού ερχόταν σε επικοινωνία με τις οντότητες του Αστρικού Πεδίου που βρισκόταν στο συγκεκριμένο χώρο του Αστρικού Πεδίου. Άτομα όπως οι μοναχοί που διαλογίζονται έχοντας σαν αντικείμενο της προσοχής και της λατρείας τους διαφόρους αγίους, το Χριστό, την Παναγία κλπ, μπορούν νοητικά να έχουν ανάλογες οπτικές και ακουστικές εμπειρίε